Klar tale

- REDSKABER TIL KOMMUNIKATION PÅ ARBEJDSPLADSEN


KLAR TALE - OM BOGEN

Indhold og målgruppe

Bogen er tilegnet alle de dedikerede mennesker i pleje-, sundheds- og den pædagogiske sektor, der hver dag yder 110% for at gøre en forskel for de mennesker, de har ansvar for, men som desværre også i takt med stigende eksterne krav og øget arbejdspres, oplever at både den interne og den eksterne kommunikation presses i en grad, så arbejdsglæden lider og mange efterlades frustrerede. 
Bogen kan naturligvis anvendes af andre faggrupper, der ligeledes oplever sig udfordret på kommunikationen.


Denne bog søger ikke at opfinde den dybe tallerken eller bidrage med ny viden til en overordnet teoretisk diskussion om ovennævnte evner. I stedet har målet været at samle nogle af modeller og teorier, der allerede har givet brugbare bidrag til svar på disse spørgsmål, samle dem i én bog og præsentere dem på en enkelt måde, ved hjælp af bl.a. cases og spørgsmål, så de med det samme kan overføres til den hverdag læseren står i.


Bogens opbygning


Bogen er bygget op af fem temaer, der alle består af en række kapitler, der forsøger at komme rundt om det konkrete tema. På den måde kan bogen både læses kronologisk eller bruges som opslagsbog, når det er nødvendigt.TEMA 1: Kommunikation og samarbejde
TEMA 2: Sig, hvad du mener
TEMA 3: Feedback på arbejdspladsen
TEMA 4: Konflikter – en del af enhver arbejdsplads
TEMA 5: Den svære samtale


www.klar-tale.dk


Kontakt: carsten@klar-tale.dk