Klar tale

- REDSKABER TIL KOMMUNIKATION PÅ ARBEJDSPLADSEN


KLAR TALE - KONSULENTYDELSER


Carsten tilbyder også individuel sparring eller coaching i forhold til konkrete udfordringer eller problemstillinger som du eller I står i. Her bruger han også redskaber fra bogen og sin erfaring med individuel rådgivning og sparring, men modsat foredrag, bliver der her ikke tale om undervisning, men et mere rådgivende forløb med fokus på jeres konkrete udfordringer. Der kan både være tale om et enkelt besøg, eller et længere forløb med flere besøg, med konkrete mål og evalueringer undervejs.

Sparring til personalegrupper

Måske er I en personalegruppe hvor kommunikationen er kørt skævt og konflikterne enten er brudt ud i lys lue eller ligger og lurer under overfladen. Det kan også være I faktisk har det godt, men har brug for, at få inputs til, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre, hvordan I kan blive bedre til at bruge hinanden gennem brug af feedback, styrket kommunikation, osv.

Individuel sparring

Mange oplever, at de gerne vil have mere individuel sparring i forhold til nogle af de temaer, der gennemgås i bogen. Det kan f.eks. være mennesker, der oplever, at de ikke kan sige fra overfor deres leder, men det kan også være ledere, der oplever sig udfordret i forhold til kommunikationen med medarbejdere.
Uanset hvilket konkret behov du sidder med, så kan et individuel sparring måske være det skridt, der kan bringe dig videre og give dig de redskaber du har behov for.

Pris

Kontakt for et uforpligtende tilbud med udgangspunkt i jeres situation og behov.


Kørsel godtgøres efter Statens gældende takster.
Alle priser, hvor ikke andet er fremført, er moms frie jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 og eksklusiv kørsel og evt. udlæg.www.klar-tale.dk


Kontakt: carsten@klar-tale.dk